Billsta
Status för Billsta

Vi tackar för visat intresse, men vi måste meddela att utbyggnad av vårt fibernät till ert område uteblir. Vi har arbetat för att få in tillräckligt många fibernätavtal i ert område men har inte nått målet.
gray Anmälning 69 st 45%
Möjliga anslutningar: 153 st
Minimikrav
Vi behöver 76% (64 st) beställningar för att gå vidare
0 av 64