Pågående områden

Du bor i ett område där utbyggnaden av fibernätet har börjat planeras. Du kan läsa mer och följa utvecklingen för respektive områdes sida.

Tidplan
Så här ser tidplanen ut för ett pågående område:

1. Planering och förberedande arbete hos Övik Energi fibernät.
2. Avtalsfrågor bl.a. markavtalsskrivningar.
3. Nedgrävning(schaktning) av kanalisation.
4. Anslutning av området med fiber.
5. Anslutning av fastigheterna med fiber.
Karta