Ångerrätt

Du som kund har lagreglerad rätt att ångra din beställning av fibernätanslutning inom 14 dagar från det att du underteckna avtalet. Vill du ångra ditt avtal kontaktar du vår Kundservice och meddelar detta.
Om du ångrar dig och önskar avbeställa din fibernätanslutning efter att ångerrätten har löpt ut kontaktar du ansvarig säljare för att få uppgift om vilka kostnader som är förenade med avbeställningen. Om avbeställning skulle ske i god tid innan vi påbörjat byggnation i ditt område kostar det i normalfallet inget att avbeställa.