Dig.2020 fiber i landsbygd

Länsstyrelsens länsövergripande projekt Dig.2020 bygger ortsammanbindande fibernät i Västernorrland under 2016-2020. Det öppnar upp möjligheten för byanät att koppla upp sig på dessa områdesnät.
landsbygd2
Planering
Projektet ägs av Länsstyrelsen. Utbygganden görs etappvis. Planering och prioritering av utbyggnaden har skett i samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner.
Läs också