Övik Energi är inte avsändare i brev till IP Onlys fiberkunder

IP Only har skickat ut ett brev där det framgår att även Övik Energi är avsändare. Detta är felaktigt. Vi har inte haft kännedom om detta brev och är inte avsändare.
Bakgrunden är att IP Onlys tilltänkta kunder i Sidensjö/Skorped-området nyligen fått ett informationsbrev om att IP Only annullerar fiberavtalen. I brevet nämns Övik Energi ett flertal gånger.
Brevet är underskrivet med IP Only och Övik Energi. Återigen vill vi påpeka att vi inte är avsändare.
När det gäller Övik Energis fibernätplaner hänvisar vi till vår webb och våra kundbrev.
Läs också