Till fastighetsägare

Med anledning av att vi den senaste tiden fått frågor från fastighetsägare i vår kommun gällande företaget IP-onlys utskick om bredbandsanslutning, vill vi förtydliga följande.
IP-Only är ett privat företag som jobbar med anslutning av fastigheter till en egen ägd fiberinfrastruktur. De äger dock ingen fiberinfrastruktur i Örnsköldsviks kommun i dagsläget och har gjort sitt utskick utan dialog med oss eller Örnsköldsviks kommun. Kommunen och vi är inte på något sätt involverade i deras erbjudande.
Vår satsning på en modern fiberinfrastruktur är långsiktig och syftar till att erbjuda våra företag och hushåll långsiktigt bra villkor för en fibernätsanslutning. Vi tror att tillgången till fibernät och mobilnät är en avgörande faktor för att våra medborgares, våra företags och vår kommuns framtid. Fibernät med hög kvalitet är viktigt inom alltfler områden; till exempel företagande, utbildning, vård och underhållning.
Vi kommer att fortsätta arbetet med att bygga fibernät. Kommunens bredbandsmål är att minst 90 % av företag och hushåll ska ha tillgång till en bredbandsuppkoppling på minst 100Mbit/s år 2020. Kommunen har för perioden 2016-2019 tilldelats 63 miljoner kronor i EU-stöd, vilka kommer att användas för att erbjuda fler byar på vår landsbygd fiberanslutning.
Vi jobbar lokalt och kommer, tillsammans med våra byar, söka ytterligare bidrag för att skapa attraktiva anslutningsvillkor. Vi kommer också att arbeta vidare med nya erbjudanden till de som ännu inte anslutit sig i redan anslutna områden i tätorterna.
Läs också