Vi bygger ut steg för steg i tätort och landsbygd!

Efterfrågan på Övik Energis fibernät har exploderat och under 2017 kommer anslutning av fibernät ske runt om i kommunen.
Vi jobbar på högtryck för att bidra till kommunens och Sveriges mål om att 90% av hushållen ska ha tillgång till fibernät 2020. Redan idag har Övik Energi 250 mil nedgrävt fibernät runt om i kommunen och nu ökar utbyggnadstakten både i tätort och landsbygd.
Hur går det för ditt område? Håll kollen på ditt område här på fiberportalen! Här kan du också beställa ditt anslutningsavtal!
Läs också