Vi reder ut ansvar och beslut av bidrag till fibernätutbyggnad

Det finns fler alternativ att välja på när ett byalag vill ha fibern. Eftersom det är flera projekt och parter inblandande vill vi härmed redan ut vem som beslutar och ansvarar för vad . Här kommer en sammanfattning:
Allt har sin början i de nationella målen som Regeringen har beslutat. Utgångspunkten är att Sverige ska ha ett bredbandsnät i världsklass. Två viktiga mål i den nationella bredbandstillgången är att:
  • År 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s
  • Redan år 2015 bör 40 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
Utifrån de nationella målen har följande mål för bredbandsutbyggnaden i Västernorrland beslutats:
  • År 2020 har 90 % av alla hushåll och företag tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
  • År 2020 ska det finnas öppet, robust och operatörsneutralt nät mellan samtliga kommuner i länet
  • År 2020 ska alla fasta offentliga arbetsställen ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Länsstyrelsens handlingsplan för bredbandsutbyggnad styr

Uppdraget från Regeringen har lagts på landets länsstyrelser som i sin tur beslutat att varje kommun ska ta fram en handlingsplan som beskriver hur målen ska nås. Det är den handlingsplanen Örnsköldsviks kommun arbetar utifrån. Handlingsplanen finner ni på Länsstyrelsens webbsida i spalten till höger ”Bilaga till handlingsplan för bredbandsutbyggnad”.
Till handlingsplan Länsstyrelsen Västernorrland
Örnsköldsviks kommun har tagit fram en handlingsplanen som antogs i Kommunfullmäktige november 2014, som beslutade om projektet ”Bredband 2020” för att nå de övergripande nationella målen.
Till handlingsplan Örnsköldsviks kommun
Navigera till:
  • Mapp Kommunfullmäktige
  • Mapp 2014
  • Kallelse 2014-11-24
  • Mapp 15. Handlingsplan för att uppnå de nationella bredandsmålen 2020
Regeringen har avsatt 3,25 miljarder, varav Västernorrland tilldelats 140 miljoner för utbyggnad av bredband för att uppnå målen. När Länsstyrelsen beslutat om bynätsansökningarna har de använt sig av den prioritering som finns i Länsstyrelsens handlingsplan för bredbandsutbyggnad.
uppdragsflode_fibernatbidrag_160823
I Bredband 2020 ingår både ortsammanbindande nät (Dig2020), byanät och Områdesnät.
Dig2020 är det projektnamnet för det ortsammanbindande nät som länets kommuner tillsammans med Länsstyrelsen bygger. Tillväxtverket står för bidragen och länet tillsammans har fått 233 miljoner kronor.

Sammanfattning; Övik Energi är utförare

Dig2020_text_EUlogga_webbsida
Läs också