Anslutning och installation av fiber

Så här går det till när vi ansluter fiber i villa

Filmen visar hur det går till att installera bredband i en fastighet där fiberflow-anslutning till
Övik Energi fibernät finns vid tomtgränsen.

Installation av internet, tv och telefoni

När du är ansluten behöver du följande, oavsett om du väljer att göra installationen själv eller anlitar professionell hjälp.
  • En nätverkskabel till varje dator
  • En nätverkskabel till varje telefon/basstation
  • En nätverkskabel till varje tv
  • En router till datorn om du vill ha ett trådlöst nätverk
Alla nätverkskablar ska vara av typen Kategori 5E (Cat5E) eller högre, kontakten ska vara av typen RJ45. För att veta hur lång nätverkskabel du ska köpa måste du mäta eller uppskatta avståndet från bredbandsuttaget till datorns, tv:ns och telefonens placering i lägenheten.

Installationen

Ta hjälp av experter för att installera allt! Kontakta en dataleverantör på orten.
Om du vill göra stadsnätsinstallationen själv så finns det självklart möjlighet till det.